Góc phụ huynh

6 Tháng Sáu, 2017

Phương pháp Reggio Emilia – Phương pháp giáo dục sớm hiện đại và linh hoạt

Bên cạnh những phương pháp giáo dục gây tiếng vang như: Montessori, Glenn Doman hay Shichida thì Reggio Emilia là một phương pháp giáo dục trao […]
6 Tháng Sáu, 2017

Đặc điểm của phương pháp giáo dục sớm Reggio Emilia

Phương pháp Reggio Emilia là phương pháp giáo dục được nhà tâm lý học người Italy, Loris Malaguzzi (1920-1994) phát triển từ những năm 40 của […]